Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık %17,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık %18,25 olarak tespit etti.

Faiz oranları, 11 Ekim 2019 tarih ve 30915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.