7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 5 Mayıs 2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a yayın haklarının korunmasına ve internet ortamındaki hukuka aykırı yayınların engellenmesine ilişkin ek madde eklenmiştir.

Ek maddeye göre;

  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) erişimin engellenmesine Türkiye Futbol Federasyonu (“TFF”) Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilecektir.
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, yayın hakkı sahibinin talebi üzerine erişimin engellenmesi mümkündür. Talebin yapılabilmesi için yayın hakkına ilişkin sözleşmenin TFF’ye bildirilmesi ve hak sahipliğinin ispat edilmesi zorunlu kılınmıştır.
  • Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecektir.
  • Bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilecektir.
  • Bu karara karşı bir hafta içinde sulh ceza hâkimliğine itiraz yolu açıktır.
  • Erişimin engellenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere TFF bünyesinde idari birim kurulacaktır. Yönetim Kurulu, bu madde kapsamındaki yetkisini idari birimde görev alacak kişilere devredebilecektir.
  • Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak talimatla belirlenecektir.

25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un detaylarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.