Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) lisanssız elektrik üretimi projelerinde yerli ürün kullanımına ilişkin finansal teşviklerin kaldırılmasını öngören taslak metinleri kamuoyuna sundu. Bu taslaklar Türkiye enerji piyasasında meydana gelen güncel gelişmelere ayak uydurmayı hedefliyor. Bahsi geçen teşvik diğer yenilenebilir enerji projeleri için var olmaya devam edecek.

Değişiklik Taslakları, yerli ürün kullanımına ek teşvikler sağlayan Yenilenebilir Enerji Kanunu’na ekli II Sayılı Cetvel’in lisanssız projeler için uygulamasının kaldırılmasına yöneliktir. Mevcut durumda, lisanssız projeler Yenilenebilir Enerji Kanunu’na ekli I Sayılı Cetvel kapsamında uygulanan fiyat garantilerinden faydalanarak ürettikleri enerji fazlasını YEKDEM (=Yenilenebilir Enerji Kaynak Destekleme Mekanizması) üzerinden ilgili bölgedeki dağıtım şirketine satabilmektedirler. Bu fiyat garantilerine ek olarak lisanssız enerji projeleri, projede kullanılan mekanik ve/veya elektromekanik aksamın Türkiye’de üretilmiş olması halinde, Yenilenebilir Enerji Kanunu’na ekli II Sayılı Cetvel’de yer alan ve aksamın türüne göre 0.04 ile 0.25 Dolar / kWh arasında değişen ek fiyat garantilerinden de yararlanabilmektedirler.

Değişiklik Taslakları kapsamında, bu mevcut durumda aşağıdaki değişikliklerin gerçekleştirilmesi önerilmektedir:

  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’in 4. Madde 1. Fıkrası’nda yapılması planlanan değişiklikle, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu’nun “ekli I ve II sayılı Cetveller uyarınca” ibaresi kaldırılıp, “ekli I sayılı Cetvel uyarınca” ibaresi kullanılacaktır.
  • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 20, 21 ve 22. ve 31. Madde’lerinde yapılması planlanan değişiklikler ile yönetmelikte II Sayılı Cetvel’in lisanssız projeler için uygulanmasına dair atıfların kaldırılması amaçlanmaktadır.
  • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’in 23. Maddesi’nde değişiklik yapılarak lisanssız enerji projelerinde II Sayılı Cetvel’in uygulanması halinde kullanılan hesaplama metodunun kaldırılması planlanmaktadır.

Değişiklik Taslakları kapsamında teklif edilen değişikliklerin kabul edilmesi halinde, Yenilenebilir Enerji Kanunu’na ekli II Sayılı Cetvel’de yer alan fiyatların lisanssız projeler için uygulanmasına son verilecektir. Bununla beraber, lisanssız projeler Yenilenebilir Enerji Kanunu’na ekli I Sayılı Cetvel kapsamında yer alan fiyatlardan faydalanarak ürettikleri enerji fazlasını YEKDEM kapsamında ilgili dağıtım şirketine satmaya devam edeceklerdir.

Bu linke tıklayarak taslak düzenlemelerin tam metnine ve görüş bildirim formuna ulaşabilirsiniz.