Çin Menşeli “Diğer Çapa Makineleri” İthalatına İlişkin Olarak Soruşturma Açıldı

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 8432.29.90.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “diğer çapa makineleri” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma kararının yer aldığı 2020/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kamboçya Krallığı Menşeli “Sentetik ve Suni Devamsız Liflerden İplikler (Kesik Elyaf İpliği)” İthalatına İlişkin Olarak Soruşturma Açıldı

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından, Kamboçya Krallığı menşeli/çıkışlı 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatında önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma kararının yer aldığı 2020/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Çin Menşeli “Yalnız 8509.40 Gümrük Tarife Pozisyonlu, Gıda Maddelerini Öğütücülere, Karıştırıcılara ve Meyve veya Sebze Preslerine Mahsus Bıçak ve Kesici Ağızlar” İthalatına İlişkin Olarak Soruşturma Açıldı

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 8208.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma kararının yer aldığı 2020/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.