Çin Menşeli “Gazla Çalışan Anında Su Isıtıcılar” İthalatına Yönelik Yürütülen Soruşturmada Karar Verildi

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8419.11.00.00.00  GTİP’li “gazla çalışan anında su ısıtıcılar” ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından açılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, dampinge karşı önlemin aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir:

2019/33 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 4 Ocak 2020 tarih ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Çin Menşeli “Alüminyumdan Mesnetsiz Folyolar” İthalatına Yönelik Yürütülen Soruşturmada Karar Verildi

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7607.11 ve 7607.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “alüminyumdan mesnetsiz folyolar” ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından açılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, dampinge karşı önlemin aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir:

2019/34 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 4 Ocak 2020 tarih ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Çin ve Almanya Menşeli “Laminat Parke” İthalatına Yönelik Yürütülen Soruşturmada Karar Verildi

Çin Halk Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 ve 4411.93.90.00.11 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “laminat parke” ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından açılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, dampinge karşı önlemin aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir:

2019/36 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 4 Ocak 2020 tarih ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Çin, Güney Kore, Malezya, Tayland ve Tayvan Menşeli “Sentetik Filament İplikten Dokunmuş Mensucat (Giyim İçin Olanlar)” İthalatına İlişkin Olarak Soruşturma Açıldı

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 5407 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma kararının yer aldığı 2019/37 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 4 Ocak 2020 tarih ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Malezya Menşeli “Sentetik Filament İplikten Dokunmuş Mensucat (Giyim İçin Olanlar)” İthalatına İlişkin Olarak Soruşturma Açıldı

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Malezya menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında muhtelif gümrük tarife istatistik pozisyonlarında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatında resen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Soruşturma kararının yer aldığı 2019/38 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 4 Ocak 2020 tarih ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.