Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan ve yeni mesleklere standartları öngören ve mevcut bazı meslek standartları değiştiren bir dizi tebliğ yayımladı.

Ulusal Meslek Standartlarına dair 2016/11, 2016/12 ve 2016/14 numaralı tebliğler ile Ulusal Meslek Standartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/10 ve 2016/13 numaralı tebliğler 25 Ekim 2016 tarihli 29868 sayılı resmi gazetede yayınlandı.

Ulusal Meslek Standartları düzenlemeleri kapsamında genel olarak meslek profili; meslek tanımı; ölçme, değerlendirme ve belgelendirme olmak üzere üç ana başlığa yer verilmektedir.

Bu doğrultuda çalışma ortamı, kullanılan ekipman ve mesleğe ilişkin yapılması gereken sağlık kontrolleri ve eğitimler gibi varsa diğer gereksinimler belirlenmektedir. Düzenlemeye konu mesleklere mensup kişiler bakımından ise görev tanımları, başarı ölçütleri ve bu kişilerin sahip olmaları öngörülen bilgi, beceri, tutum ve davranışlara dair standartlar belirlenmektedir.

Tebliğler ile aşağıdaki mesleklere ilişkin standartlar getirildi:

 • Deri İşlenti Makine Operatörü (Seviye 3)
 • Araç Temizlik, Bakım ve Koruma Görevlisi (Seviye 3)
 •  Bina Dış Cephe Temizlik Elemanı (Seviye 4)
 • Havuz Operatörü (Seviye 4)
 • Kurumsal Eğitmen (Seviye 5)
 • Kurumsal Eğitmen (Seviye 6)
 • Halı Temizleme ve Bakım Elemanı (Seviye 3)
 • Cam Filmi Uygulamacısı (Seviye 4)
 • Folyo Uygulamacısı (Seviye 4)
 • Lastik Bakım Onarımcısı (Seviye 3)
 • Galeri Açma Makinesi Operatörü (Seviye 4)
 • Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 3)
 • Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 4)
 • Fidan Yetiştiricisi (Seviye 3)
 • Meyve Yetiştiricisi (Seviye 3)
 • Sebze Yetiştiricisi (Seviye 3)
 • Tohum Yetiştiricisi (Seviye 3)
 • Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 3 )
 • Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı (Seviye 4)
 • Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü (Seviye 5)
 • Gerentolog (Seviye 6)

Tebliğler ile aşağıdaki mesleklere ilişkin standartlarda değişiklik yapılmıştır:

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)
 • opoğraf (Seviye 4)
 • Ağdacı (Seviye 2)
 • Manikürist (Seviye 3)
 • Kuaför Kadın-(Seviye 4)
 • Kuaför Erkek-(Seviye 4)

Tebliğlerin metinlerine bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz: