İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 33: 18 Kasım 2016

2016-2020 Yılları Arasında Yapılacak Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı

10 Şub 2017

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (“Bakanlık”) 2016 ve 2020 yılları arasında yapılacak tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi amacını taşıyan bir tebliğ yayınladı. Tebliğ, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanmasına ilişkin usul ve […]

Daha fazla göster

Ulusal Meslek Standartlarında Değişiklik: Yeni Meslek Standartları Getirilerek Mevcut Bazı Standartlar Güncellendi

3 Şub 2017

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan ve yeni mesleklere standartları öngören ve mevcut bazı meslek standartları değiştiren bir dizi tebliğ yayımladı. Ulusal Meslek Standartlarına dair 2016/11, 2016/12 ve 2016/14 numaralı tebliğler ile Ulusal Meslek Standartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/10 ve […]

Daha fazla göster

Rekabet Kurumu Çimento Sektör Analizi Yayımlandı

27 Oca 2017

Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) çimento sektörüne yönelik olarak yürüttüğü sektör araştırmasının sonuç raporu (“Rapor”) yayımlanmıştır. Rapor’da firma ve müşteri bazındaki mikro verilerden yola çıkılarak birçok farklı kırılımda, sektördeki pazar yapısı ve firma davranışlarının uzun dönemli ve bütüncül görünümünü ortaya koyacak […]

Daha fazla göster

Elektrik Piyasasasında Uzlaştırma Hesaplarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar’da Değişiklik

13 Oca 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”), 3 Ekim 2016 tarihli ve 6513-2 numaralı Uzlaştırma Hesaplarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Kararı (“Usul ve Esaslar”) ile Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’ne göre elektrik arz-talep dengesini sağlamak için uyguladığı […]

Daha fazla göster

Elektrik Piyasası Tüketicileri Hizmetleri Yönetmeliği’nde Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Değişiklik

6 Oca 2017

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 26 Ekim 2916 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile elektrikle çalışan yaşam destek ünitelerine bağımlı tüketicilerin korunmasına […]

Daha fazla göster

Elektrik Dağıtım ve Tedarik Şirketlerinin Çağrı Merkezlerinin Hizmet Standartları Belirlendi

30 Ara 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 29 Eylül 2016 tarihli ve 6507-6 sayılı kurul kararı ile elektrik dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketlerinin tüketicilere yönelik yirmi dört saat kesintisiz hizmet verecek çağrı merkezlerince uyulması gereken hizmet standartlarına ilişkin usul ve […]

Daha fazla göster

Lisanssız Üretim Tesislerinin Geçici Kabulünden Önce Hisse Devirlerine Dair Yasağa İlişkin Yeni İstisnalar

23 Ara 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından lisanssız elektrik üretimine dair hususları düzenleyen 02 Ekim 2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile yine aynı gazetede yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız […]

Daha fazla göster

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

9 Ara 2016

7 Ekim 2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile gümrük kurallarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik Yönetmeliği ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği uygulamasının etkinliğini artırmak adına düzenlemeler yapılmış, bunun yanı sıra, […]

Daha fazla göster