Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (“Bakanlık”) 2016 ve 2020 yılları arasında yapılacak tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi amacını taşıyan bir tebliğ yayınladı. Tebliğ, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. Tebliğ, kırsal alandaki ekonomik ve sosyal gelişmeleri, tarıma dayalı olan ve olmayan istihdam artışlarını ve de yapılan bağışları (öncelikle kadınlara ve genç girişimcilere) içermektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 21 Ekim 2016 tarihli, 29864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile amaçlananları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

 • Doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını göz önünde bulundurmak,
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeleri, tarımsal üretim ve tarımsal faaliyete dayalı endüstriyel entegrasyon sağlamaları için desteklemek.
 • Tarımsal Pazar altyapısını geliştirmek.
 • Gıda güvenliğini artırmak.
 • Tüketiciler arasında yeni tarımsal teknolojileri popüler hale getirmek.
 • Devam eden tarımsal alan gelişimlerinin etkinliğini artırmak
 • Yeni teknolojileri de içeren yatırımları desteklemek.

Tebliğ ile getirilen başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 •  Aşağıdakilere ilişkin yatırım ve hibelerin desteklenmesine yönelik planlar sunulmaktadır:
 • Tarımsal ürünler,
 • Hayvansal ürünler,
 • Su ürünlerinin,

işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik tesislerin yapımı.

 • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan seraların yapımı
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri yapımı.

Tebiliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.