6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun uygulama yönetmeliği (“Yönetmelik”) 17 Mart 2016 tarih 29656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2014 yılından itibaren yürürlükte olan 6458 sayılı Kanun kapsamında uygulanmakta olan vize uygulamalarına ve ikamet izinlerine dair usul ve işlemler, Yönetmelik ile detaylı olarak hüküm altına alınmıştır. Yönetmelik aynı zamanda Göç Politikaları Kurulu ile Göç Danışma Kurulu, Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu ve Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu ile bunların çalışma prensiplerine ilişkin düzenlemeler de içermektedir.

Göçmenlik işlemleri, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi, internet sitesinde yer almaktadır.

Yönetmelik’in tam metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.