Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik
Ekonomi Bakanlığı, yatırımlarda devlet yardımlarının uygulanışını düzenleyen tebliğde değişiklikler yaptı. Bu kapsamda, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 25 Haziran 2016 tarihli ve 29753 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu değişiklikler yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Önceki düzenleme uyarınca teşvik belgesi müracaatı için son ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi yahut Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden yahut sicil merciinden tasdikli örneği gerekmekteyken, Tebliğ ile yapılan düzenleme uyarınca artık yalnızca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi örneği yeterli olacaktır.

Tebliğ uyarınca, teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalara “yurtdışından temin edilecek güneş panelleri” de eklenmiştir.

Tebliğ ile ayrıca süre uzatımı hususuna dair yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu doğrultuda süre uzatımı talebi için gereken, yatırım harcaması yapmış olma şartı kaldırılmıştır.

Tebliğ ile son olarak Tebliğ Ek-2’de listelenen yatırımın karakteristiğine bağlı olarak teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgeler güncellenmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.