İçeriğe Geç

Türkiye; hızla gelişen iş ortamı, hükümetin yatırımcı dostu özelleştirme politikaları, serbestleştirme teşvikleri ve yabancı yatırıma yönelik yasal kısıtlamaların hafifletilmesi dolayısıyla, yabancı yatırımcılar için cazip hâle gelmektedir.

Eşit işlem ilkesi; yabancı yatırımcıların Türk yatırımcılarla aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasını öngörür. Yabancı sermayeli bir şirketin sermayesinde veya yönetiminde herhangi bir şekilde Türk sermaye katkısı veya yönetici katılımı şart değildir. Türkiye’de hemen tüm sektörler yabancı yatırıma açıktır ve %100 yabancı sermaye ile şirket kurulabilmektedir.

Moroğlu Arseven, işlem riski ve vergilendirmeye yönelik konularda, süreçlerin sorunsuz ve etkin uygulanabilmesi için, yabancı yatırımcılara ve Türkiye’de bu yatırımları alan kişilere tam kapsamlı danışmanlık verir. Danışmanlık kapsamında; hedef şirketlere yönelik detaylı hukuki inceleme (=due diligence) ve karşılaştırma, hukuk analizleri, işlemsel ve sektörel yasal hususlar, ilgililer ile müzakereler, işlemlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve talep üzerine hazırlanmış güvenlik düzenlemeleri konuları ele alınır. Müvekkillere; vergi yükümlülüklerinin en aza indirilmesi ve yatırımcıların ve yatırım alanların korunması amacıyla sınırlar ötesi işlemlerin etkin biçimde yapılandırılmasına yönelik destek verilir. Bu sayede, müvekkiller, en faydalı yatırım araçlarını benimserler ve gümrük vergisi ve KDV yükümlülüklerine ilişkin muafiyetler, indirimler gibi yabancı yatırım teşviklerinden yararlanırlar. Bunun yanı sıra, müvekkillere, karlarının ve yatırım fonlarının kendi ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin danışmanlık sağlanır.

Şirket Kuruluşu

Moroğlu Arseven, yerel ve uluslararası müvekkillerin Türkiye’de şirket, şube ve irtibat büroları kurmalarına yardım eder. Bugüne dek, birçok yabancı ve çok uluslu şirkete Türkiye sınırlarındaki ticari faaliyetlerini başlatmalarına yönelik destek verilmiştir.

Yerel şirketlere de olağan şirket işlerinin yapılması için katkı sunulur. Müvekkiller arasında, farklı sektörlerden, halka açık ve özel şirketler yer almaktadır.

Müvekkil için en uygun ve vergi hukuku bakımından en etkin işletme yapısının belirlenmesi amacıyla; her bir müvekkilin hedef ve ihtiyaçları detaylı şekilde analiz edilerek kuruluş aşaması süresince kesintisiz destek verilir.

Türü ne olursa olsun, şirket kuruluşlarının sağladığı menfaatler ve buna karşın getirdiği yükümlülükler vardır. Moroğlu Arseven, şirket kuruluş süreçlerine ilişkin son derece açık ve anlaşılır açıklamalarda bulunur, müvekkiller için karanlık bir nokta bırakmamaya özen gösterir. Danışmanlık kapsamında, belge listelerinin kontrolü ve çeviri hizmetlerinin yanı sıra Türkiye dışından kuruluş belgelerinin hazırlanması ve işleme konulması vardır. Müvekkillere bu süreç içinde noter, ticaret sicil müdürlükleri ve vergi daireleri gibi yerel devlet daireleri ile olan tüm iletişimlerinde destek verilir.  

Moroğlu Arseven, esas sözleşmenin hazırlandığı kuruluş sürecinde ve sonrasında müvekkilleriyle yakın plan çalışmayı tercih eder.

Moroğlu Arseven’in bu alandaki deneyiminden; serbest ticaret bölgelerinde veya özel vergilendirmelere tabi başka bölgelerde faaliyet göstermek isteyen müvekkiller de yararlanabilir.

İLGİLİ AVUKATLAR