Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi’ne (“EHABS”) veri kayıt yükümlülüğünü ve bu kayıtların denetimini düzenleyen Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik“) yayımlandı. Yönetmelik, şebeke ve altyapı hizmetleri için geçiş hakkı kullanan işletmecilerin tesisleri bakımından asgari gereklilikleri de belirlemektedir. 13 Temmuz 2016 tarih ve 29769 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik, yayım tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik çerçevesinde, elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebeke sağlamak üzere yetkilendirilen ve bunların altyapısını sağlayan sektör işletmecilerine ilişkin yükümlülükler düzenlenmiştir. Bu kapsamda, sektör işletmecileri altyapılarına, şebekelerine ve hizmetlerine ilişkin bilgileri EHABS veri tabanına kaydetmekle ve bu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamakla yükümlüdür.

Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında geçiş hakkı kullanan işletmeciler bakımından, ise BTK tarafından yayımlanan Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri Referans Dokümanı’na uyum yükümlülüğü getirilmiştir.

Yönetmelik çerçevesinde, BTK, EHABS’a kaydedilen verilerin doğruluğunu ve ilgili sektör işletmecilerinin tesislerinin Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri Referans Dokümanı’na uyumunu denetleme hakkına sahiptir. Sektör işletmecileri ayrıca BTK’nin talep etmesi hâlinde bilişim sistemlerine uzaktan erişim sağlamakla yükümlü kılınmıştır.

Yönetmelik’in ihlâli hâlinde, 15 Şubat 2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği uyarınca idari yaptırım uygulanması öngörülmüştür.

EHABS’a ilişkin usul ve esaslar, BTK tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemelerine tâbidir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.