İmar kurallarında değişiklikler yapıldı: Bundan böyle stüdyo daire yapımı mümkün olmayacak. Belediyeler, binaların estetik görüntülerini belirleme ve çevreleriyle uyum içerisinde olmalarını sağlama hususunda takdir yetkisine sahip olacak. Yeni bina temellerinin azami taban alanı sınırı %40’dan %60’a yükseltildi.

Yönetmelik imar planlı alanlarda uygulanmak üzere Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği’nden farklı birçok yeni düzenleme içermekte olup bu değişikliklerin başlıcaları şunlardır:

  • Yönetmelik uyarınca her bir dairenin en az 28.5 m2 olma ve oturma ve yatak odası için alan ayrılma zorunlulukları getirilmiş olduğu için Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle birlikte, eski Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği uyarınca yapılmasında herhangi bir engel olmayan 1+0 stüdyo dairelerin inşası mümkün olmayacaktır.
  • Eski düzenlemeden farklı olarak, belediyeler yapılar arasında uyum sağlanması amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatı malzemesi ve rengini tayin etme konusunda takdir hakkına sahip olacaktır.
  • Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait alanlar askeri alan tanımından çıkartılmıştır. Söz konusu Komutanlıkların yakın tarihli mevzuat değişiklikleri uyarınca İç İşleri Bakanlığı’na bağlanmış olması nedeniyle bu alanlar artık Hazineye ait olacaktır.
  • Belirli niteliklere sahip ısı yalıtımı uygulamaları ile güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi olmayacaktır.
  • Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği uyarınca yapının oturacağı alan parselin %40’ını geçemiyorken yeni Yönetmelik ile birlikte belirli şartların bulunması halinde taban alanı sınırı %60’a kadar çıkartılabilecektir. Böylelikle, binaların daha az katlı olarak inşa edilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
  • Ayrıca, konutlarda kat yüksekliği üst sınırı 3.60, konut dışı alanlarda ise 4.00 metreye çıkartılmıştır.

Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmeyip üç aylık bir geçiş süreci tanınmıştır. Buna göre Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı almaya yönelik olarak işlemlerine başlanılmış olan ve Yönetmelik’in yayımlandığı tarihten sonra yapılan yapı ruhsat başvuruları Yönetmelik yürürlük tarihine kadar sonuçlandırıldığı takdirde başvuru sahibinin talebine bağlı olarak Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine göre neticelendirilebilecektir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.