İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 48: 12 Temmuz 2017

Yaprak Sigara Kağıtlarına İlişkin Standartlar Yeniden Düzenlenerek Resmi Gazete’de yayınlandı

16 Ağu 2017

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 13016 Numaralı ve 17 Mayıs 2017 tarihli Yaprak Sigara Kağıdının Teknik Düzenlemelere Uygunluğunun Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı (“Kurul Kararı”), 21 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve aynı tarihte yürürlüğe girdi. Kurul Kararı […]

Daha fazla göster

Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine İlişkin Değişiklikler Yürürlüğe Girdi

9 Ağu 2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneş enerjisine dayalı lisanslı ve lisanssız elektrik üretim tesislerinin teknik değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenledi. Bu kapsamda, ön lisans başvuruları, tadil başvuruları, lisanssız elektrik üretimi kapsamındaki üretim tesislerinin teknik değerlendirmesine ilişkin esaslarda […]

Daha fazla göster

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu: Yemin Delilinin Kabulü İçin Deliller Arasında Açıkça Yer Verilmesi Gerekir

19 Tem 2017

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu (“Genel Kurul”), 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) yürürlüğe girmesinden sonra açılmış davalarda tarafların dava ve cevap dilekçelerinde ve delil listelerinde “sair deliller, her türlü delil” gibi ifadelere yer vermesi hâlinde yemin deliline […]

Daha fazla göster