Kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 22 Ağustos 2020 tarih ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, kullanılmış malların yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır.

Yönetmelik’te yer verilen yenileme faaliyetlerine ilişkin önemli düzenlemeler özetle aşağıdaki şekildedir;

 • Yönetmelik uyarınca “kullanılmış mallar”, alışverişe konu taşınır eşyalardan Yönetmelik Ek 1 kapsamında listelenen ikinci el cep telefonu ve tabletleri ifade etmekte olup, kullanılmış mallar yenileme merkezleri tarafından, Ticaret Bakanlığınca belirlenen düzenleme veya Türk Standardları Enstitüsü’nün belirlediği standartlara uygun şekilde yenilenebilir.
 • Yenilenen kullanılmış mallar, sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra yenilenmiş ürün olarak tekrar satışa sunulabilir.
 • Bu amaçla Ticaret Bakanlığınca belirlenen düzenleme veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun şekilde faaliyet göstermek üzere yenileme merkezleri kurulur. Bu yenileme merkezlerinin Ticaret Bakanlığınca onaylı yenileme yetki belgesi alması gerekmektedir.
 • Yenileme merkezleri, (i) onarım veya parça değişikliği gerekiyorsa bu onarım ve değişikliğin yapılmasını, (ii) önceki kullanıcıya ait kişisel veriler dâhil tüm bilgilerin yok edilmesini, (iii) fabrika ayarlarına getirilmesini ve (iv) performansının ve tüm fonksiyonlarının gerektiği gibi çalıştığının test edilmesini sağlayarak kendisine ulaşan kullanılmış malı yenileyerek satışa hazır hâle getirir.
 • Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, “yenilenmiş ürün” ibaresine ve yenileme merkezinin bilgisine yer verilmesi, Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzuyla birlikte satışa sunulması zorunludur.
 • Yenilenmiş ürünün yenilenmiş ürün garantisi ile satışa sunulması gerekmektedir. Yenilenmiş ürün garantisi, yenilenmiş ürünün tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari bir yıldır.
 • Yenilenmiş ürün garantisinden ve garanti süresince verilecek bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı ve yenileme merkezi müteselsilen sorumludur.

Ek olarak, Yönetmelik ile aşağıdaki hususlara ilişkin düzenlemelere de yer verilmektedir:

 • Yenileme merkezlerinin kuruluşu ve sorumlulukları,
 • Yenileme yetki belgesi verilmesine ilişkin başvuru ve izin süreçleri,
 • Yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar,
 • Yenileme yetki belgesinin geçerlilik süresi ve iptali,
 • Yetkili alıcının sorumlulukları,
 • Yetkili satıcının sorumlulukları,
 • Yenilenmiş ürün garantisi ve satış sonrası hizmetler.

Aynı zamanda Yönetmelik’te tüketicilerin sahip oldukları ücretsiz onarım, ayıpsız yenilenmiş misli ile değişim, bedel iadesi veya bedel indirimi seçimlik haklarına ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir.

22 Ağustos 2020 tarih ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.