Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Değişiklik Kararı”) ile; çevreye saygılı üretimleri ve yüksek teknoloji yatırımlarını desteklemek amacıyla yatırımcıların ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik Kararı, 21 Ağustos 2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Değişiklik Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda;

 • Altına dayalı entegre madencilik yatırımları, stratejik yatırımlar kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • AR-GE ve çevre yatırımlarında destek üst limiti, 1.800.000 Türk lirasını geçemeyecektir.
 • Büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar ve stratejik yatırımlar bakımından belirtilen yatırıma katkı oranı, teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat esnasında talep edilerek, vergi indiriminden yararlanmamak şartıyla, yarısı oranında artırılacaktır.
 • Bölgesel desteklerden faydalanabilecek yatırım konuları arasına aşağıda belirtilen konular eklenmiştir:
  • Demiryolu ve denizyolu taşımacılığı,
  • OECD uyarınca orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları,
  • En az %15 oranında enerji tasarrufu sağlayan yatırımlar,
  • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar,
  • Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.
 • Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamayacaktır.
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Bakanlık İl Müdürlükleri de görevlendirilmiştir.
 • Bölgelerinde değişiklik olan illerin yeni bölgelerine göre tekrar sınıflandırması yapıldı. 

Değişiklik Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.