Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 16 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak kullanıcı şirket tanımını belirli hale getirmiş ve birim kira giderlerinin desteklenme miktar ve oranlarını yeniden düzenlemiştir.

Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler ve/veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketler veya şubeleri tarafından yurt dışında kiralanan depo ve ofislerin kira giderleri açısından destek yüzdelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”), 16 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile 2010/6 no’lu Tebliğde aşağıdaki hususlara yönelik değişiklikler öngörülmüştür:

  • Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler ve/veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketler veya şubeleri tarafından yurt dışında kiralanan depo ve ofislerin kira giderleri ve depolama hizmetlerine yönelik giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, sektörel dış ticaret şirketleri, Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları gibi işbirliği kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı ofislerin kira giderleri ise %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.

2016/3 no’lu Tebliğin tümüne bu linkten ulaşabilirsiniz.