Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsalar gibi birimlerin kira giderleri açısından destek ve birimlerin tanıtım faaliyetlerine ilişkin yüzdelerinin ve tanıtım desteğinden yararlanma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”), 2 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile 2010/6 No’lu Tebliğde aşağıdaki hususlara yönelik değişiklikler öngörülmüştür:

  • Sınai ve ticari şirketler ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurtdışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira açısından öngörülmüş olan %50 destek oranı, %40’a düşürülmüştür.
  • Yeni düzenleme ile Ekonomi Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezlerinin kurulum/dekorasyon giderlerinin %60’ı, Türkiye Ticaret Merkezi başına en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.
  • Tebliğ kapsamında desteklenen yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım desteğinden yararlanılan markanın devredilmesi halinde, devralan şirkete ilave destek süresi uygulanmayacağı hususu düzenlenmiştir.
  • Şirketler ve İşbirliği kuruluşlarının kira gelir desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılacağı hususu sabit bırakılmış ve fakat dört yıllık sürenin ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlayacağı hususu yeni bir düzenleme olarak yerini almıştır.
  • Bir diğer değişiklik ise, Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuruda bulunan birimlerin eksik bilgi ve belgelerini, bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde tamamlamamaları durumunda destek başvurusunun süresi içerisinde yapılmamış kabul edileceği hususudur.
  • Tebliğin önceki metinlerinde detaylı olarak sıralanmış olan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyeti türleri, söz konusu Tebliğde detaylı olarak sayılmamış, bunun yerine doğrudan bu Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesine atıf yapılarak genel bir ifade kullanılmıştır.
  • Son olarak, Tebliğin kira desteğine ilişkin hükümleri, 1 Ocak 2017’den sonra gerçekleştirilecek kira giderleri için uygulanacak olup, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin öngörülmüş destek oranları, 2017 yılı takvim yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek olan giderler için 10 puan artırılacaktır.

2016/3 no’lu Tebliğin tümüne Türkçe olarak bu linkten ulaşabilirsiniz.