Elektrik, Doğal Gaz, Petrol ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasaları Kanunlarında düzenlenmiş olan idari para cezalarını 2017 yılı için belirleyen Tebliğler (“Tebliğler”), 8 Aralık 2016 tarihli ve 29912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğler, kanunların ilgili maddelerindeki idari para cezalarını 11 Kasım 2016 tarihinde ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2016 yılı için Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %3,83 artış esas alınarak yeniden belirlenmiştir. (Daha fazla bilgiye linkten ulaşabilirsiniz)

Tebliğlerin tam metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.