İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven, kurumlar için; soruşturmaların planlanması ve yürütülmesinin yanı sıra müvekkillerin hukuki veya cezai soruşturmalar sırasında temsil edilmesinde de deneyim sahibidir. Büyük küresel şirketler de dahil, müvekkillerin iş risklerinin yönetilmesi hususunda kendini kanıtlamıştır. Müvekkiller strateji ve savunmanın eşgüdümlü yürütülmesinin önem kazandığı hassas projelerdeki başarısı nedeniyle Moroğlu Arseven’i tercih ederler.

Soruşturmalar, müvekkillerin iddia ve şüphelere karşı harekete geçebilmelerini sağlamak için sınırlar ötesi iş birliği gerektirmektedir. Sınırlar ötesi iş birliği gerektiren konular arasında; rüşvet, yolsuzluk, para aklama, terör finansmanı, dolandırıcılık gibi konuların yanı sıra yaptırım ihlalleri, iş hukuku uyuşmazlıkları, rekabet ihlalleri ve her türlü diğer ticari suçlar, kurumsal görevi kötüye kullanma ve aldatma ve güven ihlali yer alır. Hassas ve riskli soruşturmalarda uzman olan Moroğlu Arseven, şirketlere, gerek önleyici tedbirlerin alınması gerekse de soruşturmalara karşı harekete geçilmesine yönelik danışmanlık desteği sağlar.

Soruşturmalar genelde, farklı faaliyet alanlarına ilişkin unsurların ve farklı bakış açılarının bir araya getirilerek mevcut duruma özel stratejilerin hazırlanmasını gerektirmektedir. Soruşturmalar çerçevesinde müvekkillere; yolsuzluk karşıtı uygulamalar, ticari suçlara, kurumsal yönetime, iş hukukuna, uyuşmazlık çözümüne, gizliliğe ve kişisel verilerin korunmasına ve rekabet hukukuna yöneik danışmanlık verilir.

Moroğlu Arseven, soruşturmaların planlama ve yürütme gibi her aşamasında müvekkillere yaratıcı öneriler geliştirir. Soruşturmaların ortak unsurları ve uygulamaları vardır: Baskınlar, personel görüşmeleri veya sorgulamaları, varlık takibi, iletişim ve bildirimlerin hazırlanması, devlet kurumlarına ihbar veya cezai nitelikteki açıklamalar yapılması, üst düzey yöneticilere borçları ve şahsi sorumlulukları hakkında bilgi verilmesi, belgelerin gözden geçirilmesi ve delillerin koruma altına alınması, pişmanlık programlarının geliştirilmesi gibi. Moroğlu Arseven aynı zamanda iş sözleşmelerinin ve üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerin feshinin her aşamasında destek sağlar.

Bu soruşturmalar kapsamında özellikle önem teşkil eden rüşvet ve yolsuzluk alanları, ilgili Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) ve Birleşik Krallık Rüşvet Yasası (UKBA) yaptırımları, konularında Moroğlu Arseven’in ciddi düzeyde deneyimi vardır. Bu sayede müvekkiller, etkisi ülke sınırlarını aşan mevzuat düzenlemelerinden kaynaklanabilecek risklerin tespiti ve en aza indirgenmesi konularında başarılı bir destek alırlar.

İLGİLİ AVUKATLAR