İçeriğe Geç

A. Kaan Başer, 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2016 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Başer, iş ilişkilerinin tüm döngüsü boyunca, iş hukuku alanında müvekkillere destek sağlamaktadır. İş akdinin kurulması ve feshi konularında danışmanlık vermekte, birleşme ve devralmalarda çalışanların ve işverenlerin hak ve yükümlülükleri konusunda destek sağlamakta, arabuluculuk ve mahkeme süreçlerinde yer almaktadır.

Müvekkillerin iş hukuku hakkındaki sorularına cevap verilmesi, iş ve ikale sözleşmelerinin düzenlenmesi ve fesih bildirimleri ile ihtarnamelerin hazırlanması süreçleri de yine Başer’in aktif rol aldığı alanlar arasındadır.

Deniz ticaret hukuku ve tüketici hukuku alanlarında da tecrübe sahibi olan Başer’in dava takibi konusundaki deneyimi, özellikle müvekkillerin adliyelerdeki temsilinde avantaj sağlamaktadır.

Yabancı dili İngilizce’dir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (2016)

EĞİTİM

  • Yüksek Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ekonomi Hukuku  (2019)
  • Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2015)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce