İçeriğe Geç

İpek Ünlü Tık, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Barosu’na kaydoldu.

Tık, Moroğlu Arseven’e günlük iş hukuku konusunda destek vermektedir. İş ve sosyal güvenlik hukukunun tüm alanlarında uzmandır.  İş akdinin kuruluş aşamasından sona ermesine kadar iş ilişkilerinin tüm döngüsü boyunca müvekkillere destek olur. Bunlar arasında; işe alım ve diğer sözleşmeler, işçi-işveren ilişkisinin gerektirdiği günlük dokümanların hazırlanması, iletişim süreçlerinde yardım, fesih, arabuluculuk ve mahkeme süreçleri yer almaktadır.

Tık günlük konuların yanı sıra; kurumsal yönetişim, yönetici yükümlülükleri, mevzuata uygunluk, veri koruma ve yolsuzlukla mücadele konularındaki deneyimlerine dayanarak, karmaşık konularda kapsamlı bir danışmanlık sunmaktadır. Türkiye’de, iş ilişkilerine bu derece hakim olan bir avukat nadir bulunur. Tık’ın müvekkilleriyle olan yakın teması, iş ile ilgili potansiyel riskleri daha ortaya çıkmadan belirleyebilmesini ve bunları bertaraf edecek yöntemler önermesini de sağlar.

Tık, müvekkillerine düzenli olarak karmaşık iş ilişkilerini anlama ve yürütmeleri konularında yardımcı olur. İş sağlığı ve güvenliğinin ön plana çıktığı yüksek riskli ortamlarda faaliyet gösteren işletmeler, sendikalaşmış iş yerlerindeki hassas müzakereler, karmaşık birleşme ve devralma ya da bölünme ortamlarındaki işçi devirleri, yeşil alan dış kaynak düzenlemelerinin planlanması ve uygulanması gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Tık’ın karmaşık projelerdeki etkinliği; özellikle çalışanların görevi kötüye kullanma durumlarında, müvekkiller için yasal riskleri ve iş aksaklıklarını en aza indirmeye odaklıdır.

Müvekkillere; özel iş hedeflerine ve sektör dinamiklerine göre düzenlenmiş personel politikaları ve uyum stratejileri geliştirme konusunda destek veren güçlü bir özgeçmişe sahiptir. Bunlar arasında; iş sözleşmeleri, fesih bildirimleri, karşılıklı fesih sözleşmeleri ihbarname ve diğer hassas belgelerin hazırlanması bulunmaktadır. Tık; işverenlere veri koruma, gizlilik ve çalışanların denetimi yanında işverenler için uyum ve bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konularında da yardımcı olmaktadır. İş davaları ve müteakip fesihler ile birlikte hassas iç soruşturmalar sürecinde ortaya çıkan iş hukukuna ilişkin konularda danışmanlık deneyimi vardır.

Tık çoğunlukla; Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, İlaç, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Kimya, Elektronik, Tarım ve Biyoteknoloji, Yiyecek ve İçecek, Sanayi ve İmalat, Perakende ve Tüketici Ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerle çalışır. Onlara; İş Hukuku, İş Hukuku Uyuşmazlıkları, Soruşturmalar, Mesleki Sorumluluk Davaları, Ekonomik Suçlar ve Ceza başlıklı alanlarda katkı sunar.

Yabancı dili İngilizce’dir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (2001)

EĞİTİM

  • Lisans, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (1999)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce