AB-EFTA Ortak Transit Komitesi’nin 28 Nisan 2016 tarihli ve 1/2016 sayılı kararı ile 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’de (“Sözleşme”) yapılan değişiklikler Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylandı.

Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri ile Avusturya, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve İsviçre arasında 1987 yılında imzalanan Sözleşme’de yapılan değişiklikler ile esaslı olarak aşağıdaki hususlar amaçlanmıştır:

  • Avrupa Birliği Parlamentosu’nun gümrük rejimleri için transit rejimlerini de içerecek şekilde modernize bir çerçeve getiren tüzük ve yönetmeliklerine uyum,
  • Avrupa Birliği ve Sözleşme’nin tarafları arasında ticaretin düzgün işlemesinin sağlanması için Avrupa Birliği transit rejimine uyum,
  • Sözleşme kapsamında belirsiz kalan konulara açıklık getirilmesi ve terminolojinin güncellenmesi.

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan değişiklik metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.