Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) 8 Mart 2018’de yayımladığı duyuruyla kontakt lenslerin geri ödeme kapsamında olduğu ve bu nedenle reklam yasağına tabi olduğu hususuna açıklık getirdi. Kurum bu hususa açıklık getirmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (“SGK”) kontakt lenslerin geri ödemeye tabi olup olmadığı hakkında görüş talep etmiştir.

15 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği uyarınca geri ödeme kapsamında olan cihazların, internet dâhil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, film, dizi film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma reklamı yapılması yasaktır.

Ancak kontakt lenslerin geri ödeme kapsamında olup olmadığına dair tereddütlerin yaşanması nedeniyle tıbbi cihaz satış merkezleri ve optisyenlik müesseseleri tarafından, Kurum’dan konuya açıklık getirilmesi talep edilmiştir.

SGK’nın, kontakt lenslerin Sağlık Uygulama Tebliği uyarınca geri ödeme kapsamında olduğunu bildirmesi üzerine, Kurum kontakt lenslerin geri ödeme kapsamında olması nedeniyle reklam yasağının kontakt lenslere de uygulanacağına ilişkin duyuru yayımlamıştır.

Yönetmeliğe göre tıbbi cihaz satış merkezlerine yapılacak denetimde reklam yasağına ilk defa aykırılık tespit edildiğinde uyarı verilir. Üst üstte iki denetimde de reklam yasağına uyulmadığı tespit edildiği takdirde ise 15 gün süreyle geçici faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanır.

Bildiriye linkten erişilmesi mümkündür.