21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesi uyarınca, amme alacaklarının ödenmesinin vergi mükellefini çok zor duruma düşürmesi halinde, mükellefin borcu beş yıldan fazla olmamak üzere tecil edilebilir.

Amme alacaklarının tahsili neticesinde ekonomik olarak zor duruma düşme ihtimali bulunan vergi mükelleflerinin borçlarına ilişkin uygulanacak olan tecil sürelerini, faiz oranlarını ve “çok zor duruma düşme” haline ilişkin şartları düzenleyen 22 Ocak 2018 tarih ve 2018/11284 numaralı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (“Karar”), 24 Şubat 2018 tarih ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanacak.

Vergi mükelleflerinin ilgili maddeden yararlanması için ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması gerekmektedir.

Karar, bilanço esasına göre defter tutan vergi mükelleflerinin “çok zor durumda olma” durumunun tespiti için, diğer vergi mükelleflerinden farklı mali kriterler getirmektedir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler

Bilanço esasına göre defter tutan vergi mükelleflerinin, çok zor durumda olma halinin tespitinde aşağıdaki mali kriterler kullanılır.

Diğer Mükellefler

Bilanço esasına göre defter tutan vergi mükellefleri dışındaki mükelleflerin, çok zor durumda olma halinin tespitinde aşağıdaki mali kriterler kullanılır.

Eşikler ve Tecil Süreleri

Mükelleflerin mali durumlarının değerlendirilmesi sonucu, aşağıdaki şartların bir arada bulunması halinde mükelleflerin çok zor durumda oldukları kabul edilir:

  • Nakit oranının 0,1 veya 0,1’den küçük olması
  • Likidite oranının 0,7 veya 0,7’den küçük olması
  • Kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7’den büyük olması.

Mükelleflerin, yukarıdaki oranları göre belirlenen “Çok Zor Durum Derecesi”’ne göre, tecil süreleri ve tecil faiz oranları belirlenecektir.

Karar’ın ilgili maddeleri, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.