Anayasa Mahkemesi, başvurucunun kişisel verisi olan internet trafik kayıt bilgilerinin mevzuatta belirlenen süreden fazla tutularak yargı makamlarına gönderilmesine ilişkin başvurunun kanun yollarının tüketilmemesi sebebiyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.

Karara konu olayda, başvurucu aleyhine görülmekte olan davada mahkeme 2017 yılında, başvurucunun cep telefonun numarasına ait 2014-2015 yılları arasındaki internet trafik bilgilerini ilgili internet hizmet sağlayan operatörlerden ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’ndan (“operatör ve BTK”) talep edilmiştir. İlgili tarihlere ilişkin internet trafik bilgileri operatör ve BTK tarafından mahkemeye sağlanmıştır. Başvurucu, internet trafik bilgilerinin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca iki yıldan uzun süre tutulamayacağı gerekçesi ile operatör ve BTK hakkında suç duyurusunda bulunmuş; savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı üzerine, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu mağduriyet iddiasının hukuk mahkemelerinde ileri sürülerek tazminat talep edilebileceği, hukuk mahkemelerindeki tazminat talebinin mağduriyetin giderilmesinde ceza mahkemelerinden daha elverişli bulunduğunu dikkate alarak başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

24 Ağustos 2021 tarihli ve 31578 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 30 Haziran 2021 tarihli ve 2018/14040 sayılı Mahkeme kararının tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.