İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven Türkiye’deki idari usul ve davaların her aşamasında müvekkillerini destekler. Müvekkillerin idari düzenlemelere, tebliğlere, kararnamelere, rehberlere ve kararlara itirazına yardımcı olmak amacıyla çeşitli yöntemlere başvurur. Bu yöntemler arasında; iptal davalarının yanı sıra, idari para cezalarına karşı itiraz ve idari işlemler dolayısıyla maruz kalınan zararların tazminine ilişkin işlemler de yer almaktadır.

Müvekkillere; risk değerlendirmesinden, müzakere veya uzlaşma stratejilerinin geliştirilmesine, davaların başlatılmasına, dilekçelerin hazırlanmasına, hükümet organları ile iletişim ve idari mahkemelerde duruşmalara katılmaya kadar kapsamlı bir destek sağlanır. Amaç; kanuni, ticari ve itibarî riskleri de dikkate alıp, işlerin aksamasını önleyerek, gereksiz maliyet ve riskleri en aza indirmektir.

“İdari süreçlerdeki düzenleyici ilişkiler” alanında, kayda değer bir kurumsal deneyim söz konusudur. Bu alandaki uzmanlık, özellikle yabancı müvekkillerin bu karmaşık süreçleri anlayıp yönetebilmeleri açısından son derece önemlidir. Benzer şekilde, usuli süreçlerin anlaşılabilmesi ve katı zamanlama kurallarına uyulması bu kapsamda özellikle önem arz eder. Moroğlu Arseven’in yerel idari sistemlere ilişkin engin deneyimi müvekkillere, onları nelerin beklediği konusunda önceden bilgi verilmesini sağlar. Böylece, söz konusu aşamalara karşı hazırlık olanağı doğar.

Moroğlu Arseven, idari uyuşmazlıkların çözümünde “çok branşlı” bir yaklaşım benimser. Müvekkilin problemi çerçevesinde; mevzuata uygunluk, ruhsatlandırma, gümrük, enerji ve sermaye piyasaları gibi birçok alandan uzman kişileri bir araya getirir. Çünkü; çekişmeli idari yargı işleri çoğu zaman yüksek oranda teknik detay içermektedir ve elbette uzmanlık gerektirir.  

Müvekkillere idari usul ve davalar ile ilgili olarak verilen destek, uyuşmazlık ile ilgili olarak geliştirilen kapsamlı stratejinin sadece bir kısmıdır. Bir idari mahkeme nezdinde dava açılması, söz konusu idari işlemin yürütmesinin durdurulması anlamına gelmez. Müvekkillerin çıkarlarının en iyi şekilde korunması için temeldeki idari işlemin durdurulmasına yönelik tedbir kararı veya hüküm elde edilmesi gibi başka yöntemlere de başvurulması da gerekebilir.

İLGİLİ AVUKATLAR