Farklı sosyal güvenlik kurumlarında hizmet süresi geçiren kimseler, hizmet sürelerinin birleştirilmesi ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde Emekli Sandığı’ndan emeklilik ikramiyesi almaya hak kazanmaktadırlar. Bu emeklilik ikramiyeleri ise emeklilik statüsünün başlangıç tarihi baz alınarak hesaplandığından, aradan geçen uzun yıllar emeklilik ikramiyesinin değerini kaybetmesine neden olmaktadır. Durumun mülkiyet hakkının ihlalini oluşturduğunu iddia eden bir bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilen alacağının enflasyon karşısında uğradığı değer kaybının uğranılan zarar olduğuna ve başvurucuya değer kaybı kadar maddi tazminat ödenmesine oy birliği ile karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi, ayrıca başvurucunun emekli ikramiyesine hak kazandığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süredeki enflasyon oranları sebebiyle uğradığı değer kaybının, başvurucuya şahsi olarak aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklediğine ve bu şekilde mülkiyet hakkını ihlal ettiğine işaret etmiştir.

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.