İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 51: 7 Eylül 2017

Anayasa Mahkemesi, Emeklilik İkramiyesinin Enflasyon Karşısında Uğradığı Değer Kaybının da İkramiyeye Hak Kazananlara Ödenmesi Gerektiğine Karar Verdi

15 Eyl 2017

Farklı sosyal güvenlik kurumlarında hizmet süresi geçiren kimseler, hizmet sürelerinin birleştirilmesi ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde Emekli Sandığı’ndan emeklilik ikramiyesi almaya hak kazanmaktadırlar. Bu emeklilik ikramiyeleri ise emeklilik statüsünün başlangıç tarihi baz alınarak hesaplandığından, aradan geçen uzun yıllar […]

Daha fazla göster

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği İş Kanunu ile Uyumlu Hale Getirilmiştir

8 Eyl 2017

4857 sayılı İş Kanunu’na (“İş Kanunu”) dayanılarak işverenler tarafından işçilere kullandırılacak yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını düzenleyen Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) yapılan değişiklik ile işçilerin yıllık ücretli izin haklarına yönelik olarak halihazırda İş Kanunu’nda 2014 ve 2016 […]

Daha fazla göster

Tıbbi Ürün Sahteciliği Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

1 Eyl 2017

Tıbbi Ürün Sahteciliği ve Halk Sağlığına Tehditler İçeren Benzeri Suçlar Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 2 Ağustos 2017 tarihli 30142 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2 Mart 2016 tarihli 17. sayımızda daha detaylı olarak izah […]

Daha fazla göster

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuz Yayımlandı

25 Ağu 2017

26 Ocak 2017 tarih ve 29960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin(“Yönetmelik”) yürürlüğe girmesini takiben Yönetmelik’in uygulama şeklini gösterir Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuz (“Kılavuz”) yayımlandı. […]

Daha fazla göster

Alkollü İçkilerin Sunumu ve Satışına İlişkin Önemli Değişiklikler Yapıldı

18 Ağu 2017

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) yapılan değişiklikler ile açık alkollü içkilerin sunumu ve satışına ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. Tütün Mamulleri ve Alkollü […]

Daha fazla göster

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Yürürlüğe Girdi

11 Ağu 2017

Bağımsız denetime tâbi olan ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı (“TFRS”) uygulamayan işletmeler için düzenlenen “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı” (“BOBİ FRS”) 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Kamu Gözetimi, […]

Daha fazla göster

Türk Malı Algısı ve Türkiye İmajının Dünya Pazarlarında Güçlendirilmesi Amacıyla Türkiye Tanıtım Grubu Kuruldu

4 Ağu 2017

Türkiye’nin ve Türk mallarının dünya pazarlarında tanıtımı için yürütülecek faaliyetlerin tek çatı altında toplanması amacıyla, sayıları 15’e yaklaşan sektörel tanıtım grupları kapatılarak, yerlerine Türkiye İhracatçılar Meclisi (“TİM”) nezdinde Türkiye Tanıtım Grubu (“TTG”) kurulmuştur. Türkiye Tanıtım Grubu’nun görev ve faaliyetleri […]

Daha fazla göster

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nun (UMREK) Organizasyon ve Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi

28 Tem 2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yayımlanan Yönetmelik ile Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nun (UMREK) teşkili, yönetimi, üyelerinin seçimi ve görevlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Komisyon, raporlama standartlarını (finansal boyutları dâhil olmak üzere) belirlemenin yanı […]

Daha fazla göster

Tüketici Hakem Heyetlerine Tüketici Bilgi Sistemi Üzerinden Yapılan Başvuru Sonrasında Başvuru Formunun Islak İmzalı Çıktısının Sunulması Zorunluluğu Kaldırılmıştır

21 Tem 2017

3.610 TL altındaki uyuşmazlıkları değerlendiren ve karara bağlayan Tüketici Hakem Heyetine elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla yapılan başvurulara yönelik oluşturulan başvuru formunun çıktısının ıslak imzalı bir nüshasının 15 gün içerisinde tüketici hakem heyetine ulaştırılması yükümlülüğü […]

Daha fazla göster

Ekonomi Bakanlığı, Ürünlerin Yasaya Aykırı Tedarik ve Dağıtımı için Öngörülen İdari Para Cezalarını Önemli Ölçüde Artırdı

14 Tem 2017

Ekonomi Bakanlığı, ürünlerin piyasaya yasaya aykırı şekilde tedarik ve dağıtımına uygulanan idari para cezalarının alt ve üst sınırlarını yükseltmiştir. Güncellenen sınırlar özellikle yasaya aykırı ürünler veya teknik mevzuatı ihlal eden ürünlerin tedarikçi ve dağıtımcıları için önemli artışlar içermektedir. İdari […]

Daha fazla göster