Anayasa Mahkemesi (“AYM”), yakın tarihli bir kararında, havacılıkla ilgili bir internet haber sitesinde yer alan köşe yazıları ile bazı haberlere erişimin engellenmesi kararı verilmesinin internet sitesi sahibinin ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiğine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi demokratik ve anayasal bir devlette, engelleme ve sınırlamaların kaçınılmaz şekilde ifade özgürlüğünü ihlal eder seviyede olamayacağını belirtmiştir.

Söz konusu kararda başvurucu, havacılıkla ilgili bir internet haber sitesinin sahibi ve genel yayın yönetmeni olup aynı zamanda söz konusu internet sitesinde düzenli aralıklarla köşe yazıları yazmaktadır. Başvurucu, 2014 yılı Nisan ayında Türk Hava Kurumu’nun (“THK”) başkanı hakkında internet sitesinde haber ve köşe yazıları yayımlamış ve bu kişi hakkında “hırsız” ifadesini kullanmıştır. Ancak Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi 14 Nisan 2014 tarihli kararı ile bu haber ve köşe yazılarına erişimi engellemiştir. Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi gerekçesinde, söz konusu haber ve köşe yazılarının içeriklerinin meşru haber verme sınırını aşmakta ve hakaret boyutuna ulaşmakta olduğunu belirterek 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 9.maddesi uyarınca internet sitesine erişimin engellenmesine hükmetmiştir.

İnternet sitesi sahibi bilahare AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştur. AYM iddianın değerlendirilmesinde, sırasıyla ifade ve basın özgürlüklerinin korunduğu Anayasa’nın 26. ve 28. Maddelerini dayanak almıştır. AYM ayrıca Kanun’un “Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” başlıklı 9. Maddesi’nin bir koruma tedbiri olduğu, erişimin engellenmesi kararının demokratik ülkelerde çocuk pornografisi, çocukların cinsel istismarı ve ırkçılık gibi ağır suçlar için konulan istisnai bir yargısal tedbir olduğunu belirtmiştir.

Bu kapsamda AYM demokratik ve anayasal bir devlette, engelleme ve sınırlamaların kaçınılmaz şekilde ifade özgürlüğünü ihlal eder seviyede olamayacağına hükmetmiştir. Bu nedenle AYM, internet sitesi sahibinin ifade ve basın özgürlüklerini ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 14 Aralık 2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 26 Ekim 2017 tarihli ve 2014/5552 başvuru sayılı ilgili kararının tam metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.