Yüksek Planlama Kurulu 2017-2020 yıllarını kapsayan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nı (“Plan”) açıkladı. Üç stratejik amaç ve 25 eylemi içeren Plan ile temel olarak genişbant yatırımlarının artırılarak, altyapının Türkiye geneline yayılması hedeflenmektedir. Plan ile getirilen önemli bir yenilik ise Türkiye’nin plandaki hedeflerle uyumlu hareket edip etmediğini denetleyerek bu raporu kamuoyu ile paylaşacak Genişbant Stratejisi İzleme Kurulu’dur.

Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) 21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.

Planda yer alan hedefler aşağıda yer almaktadır:

  • Türkiye çapında fiber erişimin geliştirilmesi.
  • İnternet bağlantı kapasitesinin ve hızının geliştirilmesi.
  • Rekabete dayalı ve pazar gereklerine uygun gelişme sağlanması.
  • Makinalar arası iletişimin yaygınlaşması.
  • Akıllı kent ve ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi.
  • 5G Araştırma ve Geliştirme ve standartlarının yürütülmesi.
  • Genişbant uygulamasının yaygınlaşması ve internet hizmetlerine olan talebin artırılması.
  • İnternet hizmetleri ve uygulamalarının yaygınlaşması.

Plan’da yer alan hedefler ile genişbant sektöründe üretim ve yeni iş imkanları teşvik edilmektedir. Ayrıca sektördeki vergi ve diğer mali yükümlülüklerde de indirimler yapılacak.

Planda bunların yanı sıra, diğer ülkelere ait genişbant hedefleri ve yatırım miktarları ve Türkiye’nin geçmiş yıllara ait verileri de yer almaktadır.

Genişbant Stratejisi İzleme Kurulu Oluşturulacak

Plan ile getirilen önemli bir yenilik ise ilgili kamu kuruluşları, işletmeciler ve sivil toplum kuruluşlarından meydana gelecek Genişbant Stratejisi İzleme Kuruludur (“Kurul”).

Kurul’un amacı Plan’ın geçerliliğini koruyarak hayata geçirmek ve Plan’daki eylemleri izleyerek etkin bir biçimde uygulamasını sağlamaktır Bu amaçla Kurul tarafından bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

Plan’da yer alan stratejilerin güncel durumları Kurul tarafından belirli dönemlerde raporlanacak ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Plan’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.