Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından tüketici hakem heyeti kararına karşı yapılan itirazın tebligatın teslim alındığı tarih esas alınmadan süre yönünden reddedilmesinin, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine hükmetti. 

Başvuruya konu olayda başvurucu, kredi borcunun yapılandırılması sebebiyle banka tarafından tahsil edilen masrafın iadesi istemiyle tüketici hakem heyetine (“Heyet”) başvurmuştur. Heyet, 27 Temmuz 2015 tarihli kararıyla başvurucunun talebini reddetmiştir.

Kararın tebliği için başvurucunun adresine çıkarılan tebligat, 29 Ağustos 2015 tarihinde alıcının adreste tanınmadığı belirtilerek iade edilmiştir. 9 Mart 2016 tarihinde ise karar elden tebliğ edilmiştir.

Başvurucu, 18 Mart 2016 tarihinde Heyet kararına itiraz etmiştir. Mahkeme, 14 Haziran 2016 tarihli kararında, alıcının adreste tanınmaması nedeniyle tebligatın iade edildiği 29 Ağustos 2015 tarihini esas alarak itirazın 15 günlük yasal süresi içerisinde yapılmadığını belirtmiş ve süre aşımı nedeniyle davayı reddetmiştir.

Başvurucu, Heyet kararına yapılan itirazın süre yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi, yaptığı incelemede, süre aşımında referans alınması gereken tarih, kararın başvurucuya elden tebliğ edildiği 9 Mart 2016 olmasına rağmen Heyet’in 29 Ağustos 2015 tarihini referans aldığını tespit etmiştir. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi;

  • Öngörülebilirlik sınırları içinde değerlendirilemeyecek şekilde verilen ret kararının başvurucunun kanun yolunu kullanması imkânını ortadan kaldırdığına,
  • Ret kararıyla başvurucunun katlanmak zorunda kaldığı külfetin hedeflenen meşru amaçlarla orantısız olduğuna

kanaat getirmiştir.

Bu gerekçelerle, Anayasa Mahkemesi, başvurucunun, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 17 Nisan 2019 tarihli ve 30748 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 21 Şubat 2019 tarihli ve 2016/14883 başvuru numaralı kararının tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.