Daha önce duyurduğumuz üzere, tütün mamullerinin tek tip paketlenmesine ilişkin düzenlemeler getiren Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 1 Mart 2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Bu Yönetmeliğe ek olarak, Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 27 Haziran 2019 tarihinde yayımlandı.

Değişiklik Yönetmeliği’nde öne çıkan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Tütün mamullerinin dış ambalajında markanın yanı sıra, ayırt edici ibare de yer alabilir.
  • Söz konusu ayırt edici ibare, tütün mamullerinin dış ambalajında, paketlerin arka ve alt yüzü yerine markanın altında kullanabilir.
  • Tütün mamulleri birim paketleri ve grupmanlarının karton malzemeden yapılan iç yüzey renginin kraft kahvesi rengi olması gerekir.
  • Aromalı nargilelik tütün mamulü ile puro ve sigarillo dışında kalan mamullerde, iç ambalajın gümüş renginde veya Pantone 448 C Mat bitişli olması gerekir.
  • İçimlik tütün mamullerinde, birleşik sağlık uyarısı metninin ürünün yüzey alanının %38’i yerine %40’ını kapsaması gerekir.
  • İçimlik tütün mamullerinde, üstten açılan sert paketlerde birleşik sağlık uyarılarında yer alan bırakma bilgisi %10’dan (önceden %12) fazla olmamak üzere en az %8’ini kaplar.
  • Değişikliklerden en önemlisi ise, üreticilerin yeni düzenlemelere uyum amacıyla yapmaları öngörülen piyasaya arz uygunluk belgesi güncellemeleri için öngörülen tarihin 5 Temmuz 2019’dan 5 Aralık 2019 tarihine ertelenmiş olmasıdır. Bu süre içinde güncelleme izni başvurusu yapılmayan piyasaya arz uygunluk belgelerinin iptali için öngörülen tarih de uyumlu şekilde 6 Aralık 2019 tarihine ertelenmiştir.
  • Üretimi 31 Aralık 2018 tarihinde sona ermiş olan ve üretiminde mentol ve/veya türevleri kullanılmış olan sigaralar hariç olmak üzere, 6 Ocak 2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olan tütün mamullerine piyasaya arz uygunluk belgesi verilmesine, güncellenmesine, bu tütün mamullerinin üretim ve ithalatına, piyasaya arzına izin verilen tarih de 5 Aralık 2019 tarihine uzatılmıştır.
  • Üretimi 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren ve mentol içeren ürünlerin de piyasa arzı 5 Aralık 2019 tarihine uzatılmış olup, her ihtimalde 5 Ocak 2020’den itibaren bu ürünlerin piyasada bulundurulması yasaklanmıştır.
  • Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde yer alan sağlık uyarılarının, bandrol ile kısmen gizlenemeyeceği veya kapatılamayacağı ve bu uyarının bütünüyle görünür olacağı hükmüne en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar uyum sağlanması gerekmektedir.

Değişiklik Yönetmeliği, Yönetmelik ile belirlenen uygulama tarihlerini beş ay sonrasına ertelemiştir. Paketleme ve yazı tipi gibi detaylandırmalar da daha net bir çerçevede belirtilmiştir.

30814 sayılı ve 27 Haziran 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.