Anayasa Mahkemesi, başvurucunun taşınmazı üzerinde idari irtifak kurulması kararı vasıtasıyla yapılan kamulaştırma kapsamında taşınmazdaki değer kaybının yeterli oranda tazmin edilmediği gerekçesiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin inceleme yapmıştır.

Anayasa Mahkemesi, kararında kamu yararı ile malikin bireysel yararı arasında gözetilmesi gereken adil dengeye dikkat çekerek, idari irtifak kurulması nedeniyle taşınmazın değerinde meydana gelen azalmayı karşılayacak düzeyde bir tazminatın ödenmediği durumlarda orantılı bir müdahalenin varlığından söz edilemeyeceği ve bu durumun mülkiyet hakkın ihlalini teşkil ettiğine hükmetmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 26 Ekim 2017 tarihli ve 2014/18103 başvuru sayılı kararının tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.