Avrupa Birliği Mahkemesi (“Mahkeme”), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde gazlı içecek içeren bir kutunun açılma sesi ve akabinde gelen köpürme sesinden oluşan başvurunun, başvuru kapsamındaki mallar açısından ayırt edici olmadığını değerlendirdi.

İlgili kararda Mahkeme, diğer marka türlerine yönelik içtihatlara da atıfta bulunarak; (i) dava konusu ses markasının ayırt ediciliği ve (ii) tescile konu edilen sesin tüketiciler tarafından marka olarak algılanıp algılanmadığı hususları açısından bir değerlendirmede bulundu.

Mahkeme’nin kararına yönelik detaylar aşağıdaki gibidir:

  • Ses markalarına yönelik değerlendirme kriterleri diğer marka türlerinden farklı olmayıp, tescil için başvuru konusu sesin tüketiciler tarafından herhangi bir ek öğeye ihtiyaç duymadan marka olarak algılanabilmesi gerekmektedir.
  • Sesin, tescile konu edilen mallar bakımından teknik ve işlevsel bir unsur olarak değil ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanması gerekmektedir.
  • Teneke bir kutunun veya şişenin açılma sesi, içeceklerin tüketilmesi için bir gereklilik olarak teknik ve işlevsel bir unsurdur. Marka başvurusunun içerdiği köpürme sesi de sesin tüketiciler tarafından içecekler ile ilişkilendirilmesini sağlayacaktır. Ancak bu unsurlar markanın, diğer içecek ürünlerinden farklılaşması açısından yeterli değildir.
  • Dolayısıyla marka başvurusu ilgili mallar bakımından ayırt edici ve ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanmamaktadır.

Yukarıda gerekçeler kapsamında Mahkeme, dava konusu ses markasının ilgili mallar bakımından ayırt edici olmadığı ve marka başvurusunun kaynak gösterme fonksiyonunun bulunmadığı sonucuna varmıştır.

7 Temmuz 2021 tarihli ve T-668/19 sayılı kararın kısa özetine bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. (Yalnızca İngilizce)