İçeriğe Geç

Kuruluşlar için “marka itibarı” ticari anlamda bir varoluş meselesidir ve son derece önemlidir. Moroğlu Arseven hukuki ve cezai davaların takibi, marka portföylerinin ve uyuşmazlıklarının yönetimi dahil olmak üzere marka hukukuyla ilişkili her alanda büyük deneyim sahibidir.

Moroğlu Arseven’in Türkiye’de markaların oluşturulması, güçlendirilmesi ve ticarileştirilmesi konularındaki yetkinliği, tanınmış uluslararası markaların da Moroğlu Arseven’i tercih etmesiyle sonuçlanmıştır. Bu alanda özel bir itibar sahibi olan Moroğlu Arseven, çok sayıda tanınmış uluslararası müvekkile danışmanlık  sunar.

Uluslararası alanda kazanılan deneyim, yerel markaların küresel ortamdaki sorunlarına hızlı ve maliyet açısından avantajlı bir şekilde cevap verilmesini sağlamaktadır. Müvekkiller karmaşık ve çok taraflı uluslararası sorunlarda sağlıklı hizmete kolayca ulaşırlar.

Moroğlu Arseven’in kurumsal danışmanlık ekibi, müvekkillere marka hukukundan ticaret hukukuna kadar geniş kapsamlı danışmanlık sunar.

Marka takibi ve marka başvurusu stratejileri

Moroğlu Arseven; marka araştırması, başvuru, marka yayımına itiraz, karara itiraz, kayıt ve yenileme gibi her türlü hukuki işlemde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde müvekkillerini temsil eder. Onlar adına çok sayıda marka başvurusu yapar ve takip eder. Müvekkillerin gelecekte karşılaşabilecekleri uyuşmazlık riskini ortadan kaldırmak adına, gelecekteki markalarının tescil edilebilirlik değerlendirilmesini yapar. Markalarına ilişkin projelerini belirlemek, marka başvurularının gerekli tüm sınıfları kapsadığından emin olmak, aynı zamanda bunları gerçekleştirmek için gerekli tüm yasal düzenlemeleri sağlamak amacıyla müvekkillerle yakın plan çalışır.

Marka portföy yönetimi ve izleme hizmetleri

Moroğlu Arseven, odak noktası fikri mülkiyet hakları olan çok sayıda tanınmış uluslararası marka için marka portföyleri yönetmektedir. Danışmanlık desteği ve risk değerlendirmeleri uluslararası müvekkillerin Türkiye’ye yeni ürün sürme kararlarında etkili olur. Moroğlu Arseven’in uyguladığı birçok başarılı proje önceden Türkiye pazarına giremeyen müvekkillerin girmeleri için bir fırsat olmuştur.

Marka izleme ve portföy yönetimi, araştırmacılar aracılığıyla marka ihlallerinin tespit edilerek müvekkile bildirilmesi Moroğlu Arseven’in hizmetleri arasındadır.

Marka uyuşmazlıkları ve davalar

Moroğlu Arseven, marka hakkına tecavüz davaları, marka hükümsüzlüğü davaları, haksız rekabet davaları ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kararlarının iptaline yönelik davalarda müvekkilleri mahkemeler nezdinde temsil eder. İhtiyati tedbir ve tespit kararı gibi acil çözülmesi gereken sorunlara, hızla cevap verir.

Marka ihlali yapanlarla uzlaşma müzakerelerinde müvekkilleri temsil etmenin yanı sıra marka ihlallerini önlemeye yönelik ihtarname mektupları hazırlar. Müvekkillerin problemlerini her zaman en pratik ve maliyet açısından en avantajlı şekilde çözer.

Marka işlemleri

“Marka işlemleri” başlığı; marka işlemlerine ilişkin strateji geliştirmek, risk değerlendirmeleri yapmak, müzakerelere katılmak, devir, piyasada bir arada var olmaya yönelik (co-existence) anlaşmaları, lisanslandırmalar ve marka hakları için ücretlendirmeleri kapsamaktadır.

İLGİLİ AVUKATLAR