Bağımsız denetime tâbi olan ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı (“TFRS”) uygulamayan işletmeler için düzenlenen “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı” (“BOBİ FRS”) 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından çıkarılan Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56) (“Tebliğ”) kapsamında BOBİ FRS’nin uygulanma esasları ve geçiş hükümleri belirlenmiştir.

BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler iki yıl geçmedikçe isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayamayacaktır. İsteğe bağlı TFRS’yi uygulayan işletmelerin ise BOBİ FRS’yi uygulayabilmek için en az iki yıl boyunca TFRS’yi uygulamış olması gerekmektedir.

BOBİ FRS’nin uygulaması bakımından, aşağıdaki koşullardan en az ikisini varsa bağlı ortaklıklarıyla birlikte art arda iki raporlama döneminde aşan işletmelerin büyük işletme olarak değerlendirileceği öngörülmüştür:

  • Aktif toplamının 75 milyon ve üstü Türk Lirası olması
  • Yıllık net satış hasılatının 150 milyon ve üstü Türk Lirası olması
  • Ortalama çalışan sayısının 250 ve üstü olması.

29 Temmuz 2017 tarihli 30138 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.