Türkiye’nin ve Türk mallarının dünya pazarlarında tanıtımı için yürütülecek faaliyetlerin tek çatı altında toplanması amacıyla, sayıları 15’e yaklaşan sektörel tanıtım grupları kapatılarak, yerlerine Türkiye İhracatçılar Meclisi (“TİM”) nezdinde Türkiye Tanıtım Grubu (“TTG”) kurulmuştur. Türkiye Tanıtım Grubu’nun görev ve faaliyetleri ile çalışma usul ve esasları 12 Ağustos 2017 tarihli ve 30152 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile belirlenmiştir.

Yönetmelik uyarınca TTG, Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

TTG’nin gelirleri, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin %0,03’üne kadar Bakanlıkça belirlenen oranda ihracatçılardan kesilen katkı paylarından oluşacaktır. Yıllık bütçenin en fazla %20’si ise sektörel tanıtım projelerine tahsis edilecektir.

TTG’nin tüm faaliyetleri, çalışma, hesap ve işlemleri ise Ekonomi Bakanlığı’nın idari ve mali denetimine tabi olacaktır.

Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.