6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) çalışanların otomatik olarak emeklilik planına dâhil olmasını öngörmektedir.

25 Ağustos 2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak “Ek Madde-2” eklenmiştir.

Bu kapsamda 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Türk Vatandaşı olan ve kırk beş yaşını doldurmamış çalışanlar, işverenlerinin bu kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilecektir.

Çalışanlar, emeklilik planına dâhil olduğunun kendilerine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içerisinde sözleşmeden cayabilirler. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilecektir. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 Türk Lirası tutarında ilave Devlet katkısı sağlanacaktır.

İşverenin, çalışanın katkı payını zamanında bireysel emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa, çalışanın birikiminde oluşan parasal kayıptan sorumlu olacaktır.

Bireysel Emeklilik Şirketleri eklenen hüküm gereğince fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yapamayacaklardır.

Emeklilik planına dâhil edilecek işyerleri ile çalışanları ve bu kapsamdaki uygulama esaslarını Bakanlar Kurulu belirlemeye yetkilidir. Bu konular hariç sistemin işleyişine ilişkin diğer usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecektir.

Bu linke tıklayarak Kanun’un tam metnine ulaşabilirsiniz.