Ekonomi Bakanlığı yayımladığı 2016/3 numaralı Tebliğ’deki (“Tebliğ”) geçici madde ile güneş enerjisi santrali yatırımları kapsamında ithal edilecek güneş panellerine ilişkin bazı koşullar altında teşvik imkânı tanımıştır. İlgililer, güneş panellerinin teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesine ilişkin başvurularını Tebliğ’in 27 Ağustos 2016 tarih 29814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 30 gün içinde yapabilecektir.

Tebliğ kapsamında, aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayan güneş panellerinin teşvikten yararlanabileceği öngörülmüştür:

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan lisans veya ön lisans almış olan firmalarca temin edilmiş olması
  • Türkiye’ye sevk edilmek üzere yatırımcı firma adına bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmışolması

Başvurular Ekonomi Bakanlığı’nca değerlendirilecektir.

Bildirimin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.