İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 124: 1 Mart 2023

Reklam Kurulu tarafından Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz yayımlandı.

1 Mar 2023

Reklam Kurulu’nun 13.12.2022 tarihli ve 328 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edilen “Çevreye Yönelik Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz” (“Kılavuz”) yayımlanarak Kurul Kararı ile aynı günde yürürlüğe girmiştir. Kılavuz, ticari reklam ve ticari uygulamalarda yer verilen çevreye ilişkin […]

Daha fazla göster

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği yayımlandı.

1 Mar 2023

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği (“Tebliğ”) 13.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 25/11/2015 tarihli ve 2015/2203 (AB) sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Kazein ve Kazeinatlara İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey […]

Daha fazla göster

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’te Düzenlenen Ödeme Kuruluşlarının ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Tutarları Güncellendi.

1 Mar 2023

1 Aralık 2021 tarihinde ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) madde 33/1’de düzenlenen ödeme kuruluşlarının ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak tutarlarını, yeniden değerlemek […]

Daha fazla göster

Elektronik İmza ile ilgili algoritma ve parametrelerin geçerlilik süresi uzatıldı.

1 Mar 2023

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’in 6. maddesinin ilk fıkrasının yürürlükte kalma süresinin uzatılması amacıyla Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 28 Aralık 2022 tarihinde 32057 […]

Daha fazla göster

7423 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de Yayımlandı.

1 Mar 2023

7423 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10 Aralık 2022 tarihli ve 32039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kanun kapsamında tütün ve alkol piyasasına ilişkin yapılan düzenlemelerin yanında Elektronik […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Aleni Olmayan Bir Konuşmanın Hukuka Aykırı Şekilde Kayda Alınması ve Delil Olarak Sunulması, Kişisel Verilerin Korunması Hakkını İhlal Eder

1 Mar 2023

Anayasa Mahkemesi (“AYM”) başvurucunun (“Başvurucu”) borç ilişkisiyle ilgili konuşmasının aleni olmayan bir ortamda kayıt altına alınarak şüpheli olarak bulunduğu bir ceza soruşturması dosyasına delil olarak sunulmasının, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal ettiğine hükmetti. AYM’nin 2018/16857 numaralı başvuruya ilişkin […]

Daha fazla göster

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetlerine İlişkin Olarak Mevzuatta Değişiklik Yapıldı

1 Mar 2023

5 Temmuz 2022 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda yürürlüğe giren değişiklikler kapsamında, elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden kişilere, taahhüt edilen depolama tesisinin kurulu gücüne kadar rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin önlisans verileceği; […]

Daha fazla göster

06.02.2023 tarihli depremden etkilenen illerde sosyal güvenlik yükümlülükleri ertelendi.

1 Mar 2023

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (“Kurum”) tarafından hazırlanan “Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru” (“Duyuru”) Kurum’un internet sitesinde 09.02.2023 tarihinde yayınlanmış ve ilgililere 13.02.2023 tarihli Genel Yazı bildirilmiştir. […]

Daha fazla göster

06.02.2023 tarihli depremden etkilenen illerde işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanma hakkı getirildi.

1 Mar 2023

125 numaralı “Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” (“125 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”) 22 Şubat 2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmî Gazete yayımlandı ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Bu Kararname ile […]

Daha fazla göster