Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’in 6. maddesinin ilk fıkrasının yürürlükte kalma süresinin uzatılması amacıyla Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 28 Aralık 2022 tarihinde 32057 numaralı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ madde 6/1 uyarınca imza oluşturma ve doğrulama verileri ile özetleme algoritmalarının, ETSI TS 119 312 standardına ve ayrıca imza sahiplerinin imza oluşturma ve doğrulama verileri; RSA için en az 2048 bit veya DSA için en az 3072 bit veya DSA Eliptik Eğrisi için en az 256 bit, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları’nın imza oluşturma ve doğrulama verileri; imzalamalarda RSA-PSS kullanılmak şartıyla RSA için en az 4096 bit veya DSA için en az 3072 bit veya DSA Eliptik Eğrisi için en az 256 bit, özetleme algoritması ise; SHA2-256 veya SHA2-384 veya SHA2-512 veya SHA3-256 veya SHA3-384 veya SHA3-512 algoritmalarına ve parametreline uygun olmalıdır.

Yayınlanan Tebliğ ile 6 Ocak 2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliği ile madde 6/1’debelirtilen algoritmalar ve parametrelerin geçerliliği 31 Aralık 2022’den 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olacak şekilde uzatıldı.

Bu Tebliğ’in hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı tarafından yürütülecektir.

Tebliğ’e bu linkten ulaşabilirsiniz.