İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 90: 8 Mayıs 2020

Türkiye’deki Ticari Tedbirler – Nisan 2020

8 May 2020

Hırvatistan Menşeli “Tahıllı Kaşık Maması” İthalatına İlişkin Olarak Soruşturma Açıldı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Hırvatistan Cumhuriyeti menşeli 1901.10.00.19.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “tahıllı kaşık maması”na yönelik bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Soruşturma kararının yer […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Ana Taşınmazın Bir Bölümünün Özel Parselasyon Sonrasında Bedel Ödemeksizin Yol Vasfıyla Tapudan Terkin Edilmesi, Mülkiyet Hakkını İhlal Etmez

8 May 2020

Anayasa Mahkemesi, başvurucuların ana taşınmazın bir bölümünün özel parselasyon sonrasında bedel ödemeksizin yol vasfıyla tapudan terkin edilmesinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine ilişkin iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle başvuruyu reddetti. Mevcut olayda, Başvurucular özel parselasyonun yapıldığı dönemde taşınmaz malikinin […]

Daha fazla göster

AYM, Hakimlerin Bilirkişi Seçiminde Tabi Oldukları Bazı Sınırlamaların Anayasa’ya Uygun Olduğuna Hükmetti

8 May 2020

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), İzmir 1. Fikrî ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nin (“Başvurucu”) Bilirkişilik Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun bazı maddelerinin Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle iptali talebinin reddine karar verdi.  Başvuruya konu olayda, Başvurucu bir bilirkişi görevlendirmiştir. […]

Daha fazla göster

Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yürürlüğe Girdi

8 May 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından belirlenen Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (“Usul ve Esaslar”) 4 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Usul ve Esaslar, elektrik ve doğal […]

Daha fazla göster

Cumhurbaşkanlığı, Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonuna İlişkin Genelge Yayımladı

8 May 2020

Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan dış ticaret organizasyonlarının koordinasyonuna ilişkin 2020/6 sayılı genelge (“Genelge”) 8 Nisan 2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Genelge ile dış ticaret organizasyonlarının makul bir süre önce Ticaret Bakanlığı’na bilgi verilerek Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirileceğini […]

Daha fazla göster