İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 55: 9 Kasım 2017

Anayasa Mahkemesi, Belirlilik ve Ölçülülük Gözetilmek Kaydıyla Takdir Komisyonunda Geçen Süre Boyunca Vergi Zamanaşımının Durmasının Anayasa’ya Uygun Olduğuna Hükmetti

13 Ara 2017

Anayasa Mahkemesi, 25 Ekim 2017 Tarihli ve 30221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 20 Ekim 2017 tarihli ve 2014/109 Başvuru sayılı kararı ile, matrah takdiri için takdir komisyonunda geçen süre boyunca zamanaşımının durmasının belirlilik ve ölçülülük ilkelerine saygı gösterildiği sürece […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: LPG’nin Değeri Kadar Paranın Müsaderesi Mülkiyet Hakkın İhlalidir

6 Ara 2017

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde bir akaryakıt istasyonundaki LPG’nin müsaderesine ilişkin kararında, olaya konu fiilin bir suç olmadığına, dolayısıyla Türk Ceza Kanunu’na göre müsaderenin mümkün olamayacağına hükmetti. Bu açıdan, Anayasa Mahkemesi’ne göre LPG’nin “değeri kadar paranın” müsaderesi başvurucunun mülkiyet hakkını […]

Daha fazla göster

Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Haklarına İlişkin Değişiklikler Yürürlüğe Girdi

23 Kas 2017

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu elektronik haberleşme sektöründe tüketici hakları ile işletmeci yükümlülüklerini yeniden düzenledi. Bu kapsamda, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile abonelik sözleşmelerinin kuruluşu, nakiller, faturalandırma dönemleri, fatura ödemede gecikilmesi halinde açma-kapama işlemlerine ilişkin […]

Daha fazla göster

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

16 Kas 2017

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 28 Ekim 2017 tarihli, 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik taslağına ilişkin bir önceki yazımızda detaylı olarak ele alındığı üzere, […]

Daha fazla göster

İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuğu Düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Yayınlandı

9 Kas 2017

İş hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda uzun süredir beklenen zorunlu arabuluculuk kurumunun düzenlendiği 7306 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“7306 sayılı Kanun”) 25 Ekim 2017 tarihinde 30221 sayılı Remi Gazete’de yayınlandı. Kanun ile birlikte 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“Mülga Kanun”) yürürlükten […]

Daha fazla göster