İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 84: 22 Ekim 2019

Anayasa Mahkemesi: İnşa Edilen Kavşağın Taşınmazın Değerini Düşürmesi Mülkiyet Hakkını İhlal Eder

22 Eki 2019

Anayasa Mahkemesi, maliki olunan bağımsız bölümün bulunduğu binanın bitişiğine inşa edilen köprülü kavşak neticesinde maruz kalınan gürültü kirliliği nedeniyle taşınmazda meydana gelen değer kaybının malikin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetmiştir. Başvurucu, taşınmazının bitişiğine inşa edilen köprülü kavşağın ortaya çıkardığı […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Bildirim Yükümlülüğüne Uymaksızın Yurt Dışından Türkiye’ye Döviz Getiren Kişilere Kesilen İdari Para Cezasının Miktarındaki Orantısızlık Mülkiyet Hakkını İhlal Eder

22 Eki 2019

Anayasa Mahkemesi, başvurucuların (“Başvurucular”) bildirim ve izin yükümlülüğüne uymaksızın yurt dışından Türkiye’ye döviz getirmesinden dolayı kesilen para cezasının miktarının ölçülülük ilkesine uygun olmadığına ve bu kapsamda mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Başvuruya konu olayda, Başvurucular’ın Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına giriş […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook Nezdinde Gerçekleşen Veri İhlali Sebebiyle İdari Para Cezasına Hükmetti

22 Eki 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), veri ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı ve ihlali tespit etmesine rağmen bildirmediği gerekçeleriyle Facebook hakkında toplamda 1.600.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Facebook, sisteminin birbirinden farklı üç özelliğinin […]

Daha fazla göster

SPK’nın Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Yürürlüğe Girdi

22 Eki 2019

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) uzun süredir beklenen III-35/A.1 sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında, paya dayalı kitle fonlamasına, kitle fonlama platformlarının faaliyetlerine, paya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplanmasına ve toplanan fonların ilan […]

Daha fazla göster