7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi. Değişiklik Kanunu ile, özellikle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (“ÇKK”) kapsamında çocuk teslimi ve çocukla şahsi ilişki kurulmasına ilişkin önemli değişiklikler getirildi.

Değişiklik Kanunu’nda öne çıkan bazı düzenlemeler aşağıda özetlenmektedir:

  • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 182’de yapılan değişiklikle, kişisel ilişki düzenleme kararına uyulmaması hâlinde velayetin değiştirilmesinin önü açılmıştır.
  • ÇKK’ye eklenen madde 41/A ile çocuk teslimi ve çocukla şahsi ilişki kurulmasına dair mahkeme kararları, bundan sonra icra daireleri aracılığıyla değil, Adalet Bakanlığı çatısı altındaki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı (“Daire Başkanlığı”) aracılığıyla uygulanacaktır. İlam ve tedbir kararları Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar, uzmanın bulunmadığı yerlerde ise öğretmen marifetiyle yerine getirilecektir.
  • ÇKK’ye eklenen madde 41/B ve madde 41/C uyarınca Daire Başkanlığı, çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararının yerine getirilmediğini öğrendiği takdirde, yükümlüyle irtibata geçerek çocuğu belirlenen gün ve saatte hak sahibine teslim etmek üzere belirlenen yere getirmesini ihtar edecektir. Emrin yerine getirilmemesi hâlinde uzman veya öğretmen marifetiyle gerekirse kolluktan da yardım alınarak ve zor kullanılarak çocuk teslim alınacaktır.
  • ÇKK’ye eklenen madde 41/D uyarınca, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması, müdürlükçe belirlenen mekanlarda yapılacaktır. Valilikler ve belediyeler tarafından teslim için elverişli mekanlar belirlenecek, yoksa oluşturulacak, araç tahsis edilecek ve sürücü görevlendirilecektir.
  • ÇKK’ye eklenen madde 41/F ile çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini engelleyenlerin disiplin hapsi ile cezalandırılabileceği düzenlenmiştir.
  • ÇKK’ye eklenen madde 41/H ile çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin yapılacak işlemler, tüm harçlardan istisna tutulmuştur. Ayrıca bu işlemlerin yürütülmesi için yapılacak tüm masraflar, avukatlık ücreti hariç, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.
  • Kanun değişikliklerinin uygulanmasına ilişkin esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından 6 ay içerisinde çıkartılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Değişiklik Kanunu’nun tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.