Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından elektrik dağıtım şirketlerinin gelirlerinin, tarife esaslarının ve hedef oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları içeren elektrik dağıtım sistemi gelirlerinin düzenlenmesi hakkında mevzuatta değişiklikler yapıldı.

Bu çerçevede Dağıtım Sistemi Gelirlerinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”), 5 Ocak 2017 tarihli ve 29939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren Değişiklik Tebliği ile getirilen önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Dağıtım sistemlerinin kullanımına ilişkin bedellerin hesaplanmasına etki eden dağıtım şirketlerinin maliyet kalemlerinin sayısı artırıldı. Buna göre aşağıdaki kalemler dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin maliyet kalemleri arasında sayılacaktır:
  • Dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamında gerekli olan yatırım harcamaları
  • Sistem işletim maliyeti
  • Teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti
  • Kesme-bağlama hizmet maliyeti
  • Sayaç okuma maliyeti
  • Reaktif enerji maliyeti
 • “Kayıp enerji” tanımı, teknik olmayan kayıp enerjinin yanı sıra “teknik kayıp” enerjiyi de içerecek şekilde genişletilmiştir. Aynı şekilde “hedef kayıp oranı” belirlenirken hem teknikhem de teknik olmayan kayıp enerji oranlarının dikkate alınacağı konusunda düzenleme yapılmıştır.
 • Teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetlerin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen hedef oranlarını geçmemek kaydı ile dağıtım tarifelerinde yer alacağı ve tüketicilere yansıtılacağı düzenlenmiştir.
 • Kabul edilen net yatırım harcaması hesaplamasında dikkate alınacak varlık satış gelirleri daraltılmıştır. Buna göre, satış gelirleri hesaplamada dikkate alınabilecek hurda varlıkların, dağıtım faaliyetinin ve/veya dağıtım faaliyetinin alt faaliyetlerinin yürütülmesi için tesis edilmiş veya iktisap edilmiş varlıklardan meydana gelmiş olması aranacaktır.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.