Elektrik iletim ve dağıtım sisteminin güvenilir şekilde işletimini ve elektriğin gerekli kalite koşullarında sunulmasını sağlamak amacıyla sunulan yan hizmetlere ilişkin usul ve esaslar güncellendi. Düzenleme uyarınca, yan hizmetlere ilişkin birimlerin kapsamı genişletilmiş ve elektronik kayıt sistemine ilk kez yer verilmiştir; ayrıca Fiyat Tespit Komisyonları kaldırılmıştır.

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 26 Kasım 2017 tarihinde 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik uyarınca yapılan önemli değişikliklere aşağıda yer verilmiştir:

  • Elektronik ortamda yapılacak yan hizmet kayıtlarına ilk kez yer verilmiştir.
  • Yan hizmetler tedarik sağlayıcıları artık bu amaçla kullanacakları yan hizmet birimlerini tanımlamak ve kaydettirmekle yükümlüdür.
  • Aşağıdakilerden her biri yan hizmet birimi olarak kaydolma hakkına sahip olacaktır:
    • Toplam kurulu gücü 50 MW ve üzeri üretim tesisleri (dengeleme birimi olarak kaydı yapılmış olması durumunda).
    • Belirli şartları taşıyan tüketim tesisleri.
    • Enerji depolama tesisleri.
  • Yönetmelik kapsamında primer frekans kontrol birim hizmet bedelini belirleyerek Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunmakla görevli olan Fiyat Tespit Komisyonu’nun görevine son verilmiştir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.