Skip to Content

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 58: 4 Ocak 2018

Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartlarında Esaslı Değişiklikler Yapıldı

22 May 2018

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından çeşitli konulara ilişkin Finansal Raporlama Standartları ve Muhasebe Standartlarında esaslı güncellemeler yapıldı. Güncellenen Finansal Raporlama Standartları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Güncellenen Muhasebe Standartları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Yukarıda listelenen Standartlar güncellenmiş versiyonları Resmî […]

Read More

Bağımsız Denetim Standartlarında Esaslı Değişiklikler Yapıldı

15 May 2018

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından çeşitli konulara ilişkin Bağımsız Denetim Standartlarında esaslı güncellemeler yapıldı. Güncellenen Bağımsız Denetim Standartları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Yukarıda listelenen Bağımsız Denetim Standartlarının güncellenmiş versiyonları Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe girmiştir.

Read More

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

8 May 2018

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 9 Aralık 2017 tarihli 30265 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik; tarım arazilerinin sınıflandırılması, büyük ovaların belirlenerek koruma altına alınması, toprak koruma […]

Read More

Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

1 May 2018

Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 9 Aralık 2017 tarihli 30265 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte arazilerin toplulaştırılmasına ilişkin uygulama esasları belirlendi. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun (“Kanun”) arazi toplulaştırmasını düzenleyen 17. maddesine dayanılarak […]

Read More

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

25 Nis 2018

26 Kasım 2017 tarih ve 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik kapsamında özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırım, hizmetler, müteahhitlik, lojistik başta olmak üzere tüm dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının ihracatı artırma ve iş geliştirme […]

Read More

Çekin Düzenleme Tarihinden Önce Ödenmek Üzere Muhatap Bankaya İbrazının Geçersiz Olacağına Dair Düzenleme 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

18 Nis 2018

6102 sayılı TTK Madde 795(2) uyarınca çekin düzenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibrazı mümkün olup bu şekilde ibraz olunan çekin ibraz günü ödeneceği düzenlenmiştir. Ancak Çek Kanunu Geçici Madde 3(5) hükmü ile söz konusu düzenleme 31 […]

Read More

Tüketici Hakem Heyetine Başvurularda Değişiklikler Yapıldı

11 Nis 2018

6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik ile tüketicilere uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurmaksızın, doğrudan ilamsız icra yoluna başvurma hakkı açıklık kazanmıştır. Değişiklik öncesinde, tüketicilerin belli parasal eşiklerin altındaki uyuşmazlıklar için hakem heyetine başvurma zorunluluğu, ilamsız icra yoluna […]

Read More

Taşıt Kredilerine İlişkin Bankaların Uyguladığı Eşikler Yükseltildi

27 Mar 2018

Binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde, taşıt teminatlı kredilerde ve yapılacak finansal kiralama işlemlerinde kredi tutarını belirlemek için uygulanan; Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) düzenlenen 50.000 Türk Liralık eşikler 100.000 Türk Lirasına çıkarıldı. Değişikliğin önümüzdeki günlerde araç […]

Read More

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

20 Mar 2018

Veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, kullanımı ambalajlanması, satışı gibi hususlara ilişkin uygulamaları belirleyen Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik’in geçiş hükümlerinde değişikliğe gidilmiştir. Bu çerçevede, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 21 Aralık 2017 […]

Read More