Elektrik Piyasası Kanunu’nda belirlenen bazı enerji projeleri için öngörülen indirim ve istisnalardan faydalanabilecek tesislerin işletmeye girmesi için öngörülen süreler Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılmıştır. Söz konusu projeler bundan böyle 31 Aralık 2025 tarihine dek ilk on yıllık operasyon sürelerinde teşvik almaya devam edecektir.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun (“Kanun”) geçici 4/4 maddesi kapsamında bazı enerji projeleri (“Kapsam Dahilindeki Projeler”) için öngörülen istisna ve teşviklerden faydalanabilecek tesislerin kapsamı 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 4 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrası Kapsamındaki Sürelerin Uzatılması Hakkında 2017/10451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) ile genişletilmiştir.

Karar ile Kanun’un yayımı tarihi itibariyle işletmede olanlar dâhil 31 Aralık 2025 tarihine kadar işletmeye girecek olan Kapsam Dahilindeki Projeler, işletmelerinin ilk on yılında (i) kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine uygulanan yüzde seksen beş oranındaki indirim (ii) Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri bedeli istisnası ile (iii) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri bedeli istisnasından faydalanabilecektir.

Söz konusu teşvikler Karar öncesinde yalnızca 31 Aralık 2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan Kapsam Dahilindeki Tesislere uygulanmaktaydı.

31 Aralık 2025 tarihine kadar işletmeye girmesi halinde bu teşviklerden yararlanabilecek Kapsam Dahilindeki Tesisler aşağıdaki gibidir:

  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri,
  • Maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Kanunun 2. maddesinin IV. Grup (b) bendinde yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim tesisleri,
  • Ulaşım yolları,
  • Lisanslarında belirtilen sisteme bağlantı noktasına kadarki TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine devredilecek olanlar da dâhil enerji nakil hatları.

Karar, 28 Temmuz 2017 tarih ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.